สำนักสงฆ์เขาพระครู, ศรีราชา, ชลบุรี,

รวมธรรมะ => วันสำคัญในทางพระพุทธศาสนา ศาสนาพิธี => ข้อความที่เริ่มโดย: admin ที่ กันยายน 21, 2009, 12:16:51 PMหัวข้อ: วันอัฎฐมีบูชา
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ กันยายน 21, 2009, 12:16:51 PM
วันอัฎฐมีบูชา

วันอัฎฐมีบูชา เป็นวันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระสรีระของพระพุทธเจ้าที่เมืองกุสินารา ตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือน 6 หลังพระพุทธเจ้าปรินิพพานได้ 7 วันเป็นวันที่ชาวพุทธควรบำเพ็ญกุศลเป็นกรณีพิเศษ เพื่อระลึกถึงความสำคัญของวันนี้ ชาวพุทธควรทำบุญตักบาตร ฟังธรรม รักษาศีล เจริญภาวนา และเวียนเทียน