สำนักสงฆ์เขาพระครู, ศรีราชา, ชลบุรี,

รวมธรรมะ => วันสำคัญในทางพระพุทธศาสนา ศาสนาพิธี => ข้อความที่เริ่มโดย: admin ที่ กันยายน 21, 2009, 12:42:09 PMหัวข้อ: วันธรรมสวนะ
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ กันยายน 21, 2009, 12:42:09 PM
วันธรรมสวนะ

พุทธศาสนิกชนสามารถปฏิบัติศาสนกิจในวันธรรมสวนะ คือ วันกำหนดประชุมฟังธรรมของพุทธบริษัท ที่เรียกเป็นคำสามัญโดยทั่วไปว่า "วันพระ" เป็นประเพณีนิยมของพุทธบริษัท ที่ได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแล้วแต่ครั้งพุทธกาล โดยถือว่าการฟังธรรมตามกาลที่กำหนดเป็นประจำไว้ ย่อมก่อให้เกิดสติปัญญา และสิริมงคงคลแก่ผู้ฟัง อย่างน้อยได้รับธรรมสวนานิสงส์อยู่แล้ว วันกำหนดฟังธรรมนี้ พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ในเดือนหนึ่ง ๆ ทั้งข้างขึ้น และข้างแรมรวม 4 วัน ได้แก่
   1. วันขึ้น 8 ค่ำ
   2. วันขึ้น 15 ค่ำ
   3. วันแรม 8 ค่ำ
   4. วันแรม 14 หรือ 15 ค่ำ (หากตรงกับเดือนขาด เป็นแรม 14 ค่ำ)

   ของทุกเดือน วันทั้ง 4 นี้ ถือกันว่าเป็นวันกำหนดประชุมฟังธรรมโดยปกติ และนิยมเป็นวันรักษาปกติอุโบสถ สำหรับฆราวาสผู้ต้องการอบรมกุศลอีกด้วย
   วันธรรมสวนะนี้ ชาวบ้านก็จะละเว้นการประพฤติที่เป็นบาปต่าง ๆ การสมาทานศีลในวันนี้ เช่น รับศีล 5 หรือศีล 8 ซึ่งเรียกว่า อุโบสถศีล พระสงฆ์จะได้แสดงพระธรรมเทศนา หรือธรรมสากัจฉา หรือสนทนาธรรมกัน ซึ่งนับว่าเกิดเป็นประโยชน์แก่ผู้รับฟังเป็นอย่างยิ่ง โดยจะได้รับอานิสงส์แห่งการฟังธรรม 5 ประการ คือ
   1. ผู้ฟังธรรมย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง
   2. สิ่งใดได้เคยฟังแล้ว แต่ไม่เข้่าใจชัด ย่อมเข้าใจสิ่งนั้นชัด
   3. บรรเทาความสงสัยเสียได้
   4. ทำความเห็นให้ถูกต้อง
   5. จิตของผู้ฟังย่อมผ่องใส