สำนักสงฆ์เขาพระครู, ศรีราชา, ชลบุรี,

รวมธรรมะ => ธรรมะจากครูบาอาจารย์ => ข้อความที่เริ่มโดย: admin ที่ ธันวาคม 23, 2011, 06:57:15 AMหัวข้อ: สมเด็จพระสังฆราชประทานพระโอวาทวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2555
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ ธันวาคม 23, 2011, 06:57:15 AM
(http://2.bp.blogspot.com/_S0sCgKSyq5U/TEsU3OikBWI/AAAAAAAAB9o/HgK8k47GFkU/s1600/Somdet+Phra+Nyanasamvara.jpg)

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

      21 ธ.ค.- สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระโอวาทวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2555 ขอให้คนไทยทุกคนน้อมนำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติเป็นประจำวัน และประสบสันติสุขทั่วกัน พร้อมขอให้รำลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในโอกาสที่ปี 2555 เป็นปีที่พระพุทธศาสนาประดิษฐานอำนวยสันติสุขแก่ชาวโลกยาวนานถึง 2,600 ปี

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระโอวาทวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2555 ความว่า “ขออำนวยพรสาธุชนทั้งหลาย ตามคตินิยมของคนไทยทั่วไป เมื่อปีเก่าผ่านไปและปีใหม่กำลังมาถึง ต่างก็ปีติยินดี เพราะเป็นช่วงเวลาที่มีความหมายว่า รอบปีหนึ่งของชีวิตได้ผ่านพ้นไปโดยสวัสดีมีสุข เป็นเหตุให้ชีวิตผ่านพ้นมาถึงช่วงปีใหม่ อันจะเป็นรอบใหม่ของชีวิต ที่ทุกคนต่างมุ่งหวังและปรารถนาที่จะให้ดำเนินไปด้วยความสวัสดีมีสุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป

สำหรับประชาชนชาวไทย ในรอบปีที่ผ่านมาคือ พุทธศักราช 2554 นับเป็นปีมหามงคลสำหรับชาวไทยทั้งมวล เพราะเป็นมหามงคลวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นที่ปลื้มปีติของพสกนิกรถ้วนหน้า และต่างพร้อมใจกันเฉลิมฉลองถวายพระพรชัยมงคล ให้ทรงเจริญพระราชสิริสวัสดิพิพัฒนมงคลพระชนมสุขตลอดจิรัฐติกาล

และในรอบปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง คือ พุทธศักราช 2555 ก็นับได้ว่าเป็นปีมหามงคลสำหรับชาวไทยอีกวาระหนึ่ง เพราะเป็นปีที่พระพุทธศาสนาประดิษฐานอำนวยสันติสุขแก่ชาวโลกเป็นเวลายาวนาน ต่อเนื่องมาครบ 26 ศตวรรษ 2600 ปี พุทธศาสนิกชนทั่วโลกจึงจัดให้มีการเฉลิมฉลอง อันเป็นการรำลึกพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ เพื่อให้สถิตดำรงอยู่คู่โลกตลอดกาลนาน

การที่ชีวิตและวันเดือนปีจะดำเนินไปโดยสวัสดีได้นั้น ควรที่ทุกคนจะได้เรียนรู้และน้อมนำเอาพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ตรัสสั่งสอนไว้มาประพฤติปฏิบัติเป็นประจำวัน เพราะพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้นั้น คือ ความจริงของชีวิต ที่ทุกคนควรรู้ควรปฏิบัติ ซึ่งเมื่อน้อมนำมาปฏิบัติจริง ก็ย่อมจะให้ผลดีจริงแก่ชีวิตตามควรแก่การปฏิบัติ

เนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2555 ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและพระราชกุศลบารมี อำนวยให้สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เจริญพระราชสิริสวัสดิพิพัฒนสุขทุกประการ

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศล อำนวยอวยพรชัยให้ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า เจริญอายุ วรรณ สุข พล และประสบสันติสุขทั่วกัน.-สำนักข่าวไทย