สำนักสงฆ์เขาพระครู, ศรีราชา, ชลบุรี,

ข่าวสาร => ข่าวประกาศ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ => ข้อความที่เริ่มโดย: admin ที่ มีนาคม 09, 2012, 06:48:21 AMหัวข้อ: ทอดกฐินสามัคคี2555สำนักสงฆ์เขาพระครูศรีราชาขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพวันอาทิตย์ที่11พฤศจิกายน 55
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ มีนาคม 09, 2012, 06:48:21 AM
ทอดกฐินสามัคคี 11 พฤศจิกายน 2555
    
      สำนักสงฆ์เขาพระครู ศรีราชา ได้กำหนดจัดงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี พ.ศ. 2555 ในวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2555
 เนื่องด้วยสำนักสงฆ์เขาพระครูเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมซึ่งมีผู้อบรมปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมาก ทั้งบุคคลทั่วไปและนักเรียน นักศึกษา แต่สถานที่พักสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมยังไม่มี พระอาจารย์อนนท์ สุนนฺโท จึงได้มีโครงการสร้างอาคารที่พักผู้ปฏิบัติธรรม โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 8 ล้านบาท ซึ่งงานทอดกฐินสามัคคีในปีนี้นั้นก็จะเงินที่ได้สมทบทุนในการก่อสร้างอาคารที่พักผู้ปฏิบัติธรรม จึงเจริญศรัทธาบอกบุญมายังพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน
                            ประธานนำคณะทอดกฐินสามัคคีโดย
                  คุณป้ายินดี ธรรมารักษ์ - คุณป้ายุพดี ตรีทิเพกสุวรรณ และครอบครัว

  
 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเป็นกอง กองละ 2,500 บาท โดยทางสำนักสงฆ์จะจัดเตรียมพานแว่นฟ้าพร้อมผ้าไตรกฐินให้ 1 ชุด
 และจะจารึกชื่อท่านไว้ ณ เพื่อเป็นอนุสรณ์

ท่านใดมีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพเป็นกอง ท่านสามารถลงชื่อในกระทู้นี้ได้เลย
 หรือ สอบถามได้ที่   038-773349      

                       กำหนดการทอดกฐินสามัคคี
         วันอาทิตย์ที่  11 พฤศจิกายน  2555
เวลา   11.00 น.     ตั้งองค์กฐินสามัคคี
เวลา   13.00 น.     แห่องค์กฐิน รอบศาลา
เวลา   14.00 น.     พิธีทอดกฐินสามัคคี
เวลา   15.00 น.     พระสงฆ์อนุโมทนาบุญ
                          เสร็จพิธี            


หัวข้อ: Re: ทอดกฐินสามัคคี2555สำนักสงฆ์เขาพระครูศรีราชาขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพวันอาทิตย์ที่11พฤศจิกาย
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ เมษายน 30, 2012, 03:51:06 PM
รายชื่อผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี  11 พฤศจิกายน 2555

1.คุณสุดสายทาง วาทิน-คุณมาลี ธรรมเจริญ  (2 กอง)
2.คุณทศพล ฉิมมา-คุณมาริสา จันทร์ขุนทอด  (2 กอง)
3.คุณชรินกาญจน์ กิตติราศรีพัฒน์-คุณศักดา รัตนประเสริฐ
4.คุณเฉลิมชัย รวมต่อกิจ-คุณวิภา คงเลิศวาทะศิลป์
5.คุณแสงจันทร์ งามสมคุณ
6.คุณคริษฐ์-คุณอุดมรัตน-คุณอรณัฐ  เจริญผล
7.คุณสุวรรณ์-คุณบุญสม ยีขุนทด
8.คุณปัญญวัฒน์-คุณมยุรี อินทรสุริยวงษ์
9.คุณอาคม-คุณชัชตะวัน-คุณปราณปรียา-คุณอติกานต์ ศิริวิชัย
10.โรงสาคูแหลมฉบัง
11.คุณฐิติพงศ์-คุณวิภานิตย์ ละออง (4กอง)
12.คุณแก้ว มาติน-ฮอฟฟี่
13.คุณศุภลักษณ์-คุณพรชัย เกษศรี
14.ด.ช.นราธิป-คุณสุพาพร เหลืองแจ่ม
15.คุณโชติกา สิทธิวงศ์
16.คุณพัทธพงศ์ วรเนตร
17.คุณกีรติกา วรเนตร
18.คุณกิ่งกาญจน์ ลิ้นทองคำ
19.คุณศุภณัฏฐา สุขแข็ง
20.คุณศศินันท์ธา ไทยงามศิลป์
21.คุณวาริน รัตนวงษา-คุณพจนีย์ เลิศวิทยาประดิษฐ์
22.คุณจิตรชนามนท์ จุฑาสิรินันต์
23.คุณมนตรี เรืองอำพันธุ์-คุณสุนทรี-ด.ช.รัชพล ศรีตะลาลัย
24.คุณแม่ประกอบ-คุณทันย์ธวิมนท์ เณรจาที
25.คุณณภัชนันท์ บุญพรหม
26.คุณกานติมา ประดิษฐาน
27.คุณแม่เซี่ยมเหลียง แซ่โค้ว
28.คุณสุรชัย ตรงมหาวิเศษ-คุณเจริญศรี ศรีสุระภานนท์
29.คุณวราภรณ์  เลิศสมโภช
30.คุณสมใจ ทองขาว (2กอง)
31.คุณอรุณศรี วิทยา
32.คุณธนชัย คงเกิด
33.คุณจุฑารัตน์ ศรีกุลจร
34.คุณกัญญารัตน์ สิทธิคำ
35.คุณอัลริตา กิจสถาน
36.คุณพิศมัย กาลฐาน
37.คุณลักษณา งามศรีคุณ-คุณวรุณี ตระกรุดแก้ว
38.คุณวราภรณ์ เนียมภู-คุณจักรวาล ลมพรมราช
39.คุณสุรพงค์ ท้วมเทพ
40.คุณกิตติ มีศรีเดชา
41.คุณสนธิชัย ช่วงโชติ
42.คุณสมพร จุลาศรี
43.คุณสมพิศ ศรีจันทร์สว่าง
44.คุณนันทพร วิวัฒน์สกุลชัย
45.คุณธัญอร ภู่รักษ์
46.คุณณัฎฐศรัณย์ ศรีมันตะ
47.คุณธัญญา คงคาล้อม
48.คุณลีน่า นอร์ดลี่
49.คุณมนพัทธ์ นัยนานนท์
50.คุณชัญญาพัชญ์-คุณชัยภวัฒน์ สมิทธ์พงศ์ธาดา
51.คุณปวีย์สุดา แพทองธนเศรษฐ์
52.คุณกันตินันท์ แสงทองกิตตินันท์
53.คุณสุขภาวิดา จันจรมานิตย์
54.คุณรัตนพร แก้วแก่นคูณ-คุณมนัชญา มโนคติธรรม
55.คุณปุณวิรดา สายเชื้อและครอบครัวคิม
56.คุณเกียรติวิชญ์ ชาวสวนกล้วย
57.คุณอัญชลี สวัสดิไทร (2กอง)
58.คุณพงษ์ศิลป์ ภู่กิตติวรางกูร
59.คุณบดินทร์ พรหมวงษ์
60.คุณนภัทร ศรีสนั่น (9กอง)
61.คุณธนภร ตุยรัม
62.คุณธัญพร เรืองเดช
63.คุณธัณย์ลิษา ชนนท์สิริวรกุล
64.คุณพยอม  ทานะเวช
65.คุณวาสนา ซึ่งจะโป๊ะ
66.คุณวิภาดา สิงห์คำ
67.คุณสิรสา ชัยพงศ์
68.คุณปานกมล รัตนพันธุ์
69.คุณชาลิสา กาสิงห์-คุณบรรณศักดิ์ ยุวมิตร
70.คุณประสพโชค ชูดวง-คุณทญา ศิลป์วิโรจน์
71.คุณไกรวิชว์ ฤทธาพรม (2กอง)
72.คุณเบญจพร อัตตนาถ (3กอง)
73.คุณปัยจพร นพคุณ
74.คุณศิรภัค ธนชลนันนท์
75.คุณศิริวรรณ สุขเนียม
76.คุณณัฏฐ์นวัต วิกรมฉัตรคุปต์ (2กอง)
77.คุณมาย ไชยนิตย์
78.คุณสงกรานต์-คุณจิรกฤต ตรีเพชรศรี
79.คุณปทุม ปิ่นเปโต
80.บจก.อีพีเอส ไอที เซอร์วิส
81.คุณครอบครัวมูลอ้อม-ครอบครัวใจฮวบ
82.คุณณภัสสร ใจมั่น
83.คุณจิรานุวัฒน์ ศิริสุนทโนท์
84.คุณศรัณญ์ภัทร โม๊ะสันทะ
85.คุณนาถนภา กฤษณา
86.คุณสว่าง โคตรรักษา
87.คุณปุณยนุช พินยานี-คุณทัชชกร ทิมสถิตย์
88.คุณเรือโทสมพร-คุณวรินทร ตันทสุข
89.คุณกุลสินีนันท พรวรรธนะนันท์-ด.ช.กรภัทร์ ศรีวงศ์ษา
90.คุณชัญญา สีหราช-คุณธนภัทร-คุณชีวิน มุกดาสนิท
91.คุณสุรีย์ ยิ้มวัฒนา-คุณสายัณน์ คงนภา
92.สำนักการศึกษาเมืองพัทยา
93.คุณจวน-คุณอัญชลี รอดอรัญ-คุณสุรพงษ์-คุณอรัญญา-ด.ช.พิชามญช์ สิทธิเขตการ
94.คุณนาขวัญ ต้นสมบูรณ์-คุณวันเพ็ญ แดงเอย
95.คุณกชพร กรณ์งูเหลือม-ครอบครัวจริยาภิรัต
96.คุณพิมพ์ลดา โรจน์รัชฎาภรณ์-คุณโชคชัย สิทธิชัยนันท์
97.คุณมานัส-คุณสมหมาย-ด.ญ.ธนัญชนก ฆ้องก่ำ
98.ครอบครัวไทยสมบูรณ์
99.คุณชญาพรรธน์ อิทธิสุขสมบูรณ์-คุณณัชชา เบนเดอร์
100.คุณอัญชลี ถาวรานุรักษ์
101.ครอบครัวเบนเดอร์
102.คุณปิติ สารีรัตน์-คุณสุญาณี แสงบุญ
103.ร.ต.ต.สุรศักดิ์-คุณสุนิสา-คุณสุภาวี-คุณสุรวุธ แสงบุญ
104.คุณชายชล แก้วจารนัย
105.คุณยุพาวรรณ หามนตรี
106.คุณปุณนิภัทร์  พุทธา
107.คุณรัชนี วิไลประจวบแสง และครอบครัว    
108.คุณสุนิสา  เลิศไกร และครอบครัว                
109.คุณขวัญตา  ไชยพงศ์ และครอบครัว    
110.คุณฟ้ารุ่ง  เครือวงษ์-คุณศุภชัย  พรหมสิน    
111.คุณฤกษ์ชัย ฉิ่มนุ้ย
112.คุณนราวดี อินทร์เจริญ และครอบครัว
113.คุณกานต์มณี แสวงทอง และครอบครัว
114.คุณสุรีย์พร ศรีสุรภานนท์-คุณอุดมศรี ทัศนสุวรรณ และครอบครัว
115.สำนักกรรมาธิการ 3 สนง.เลขาธิการวุฒิสภา
116.คุณรินทพิย์ ต่อปัญญาเรือง และครอบครัว
117.คุณพนิต โกวิทวิจารณ์-คุณรนิดาทา คันธพรดี
118.คุณสุนทรี-อ.ช.รัชพล ศรีตะลาลัย
119.คุณมยุรา-คุณปรัชญา โสหนองบัว
120.คุณสุภาพร เกิดยอด และครอบครัว
121.คุณแม่อาภา ไทยงามศิลป์
122.ครอบครัวจารุกลัสและบุญวิณญู
123.คุณเง็กอิม-คุณสรชัย-คุณสรินดา พึ่งนุสนธิ และครอบครัว
124.คุณนันธวัฒน์-คุณณัฐสินี-ด.ญ.ณัฐนันท์ ธนรัฐไชยศรี
125.คุณวัชรินทร์ ทรภัทรวชิวา
126.ร.ต.ต.เฉลิมชัย-คุณสุวรา ไชยสิงห์ และครอบครัว
127.คุณเหรียญ นามจำปา-คุณสุทาภัทร แสงแก้ว และครอบครัว
128.คุณภคอร พรหมรักษา และครอบครัว
129.คุณดวงกมล สมัญญานภศเศรษฐ์
130.คุณชลธิรา สมัญญานภศเศรษฐ์
131.คุณสุริยกมล บำรุงกิจวิทยา Heavenland resort
132.คุณลัดดา บำรุงกิจวิทยา และครอบครัว
133.คุณชุติภัทร ปักครึก และครอบครัว
134.คุณวารุณี เกษรสุคนธ์-คุณกันต์ สุระชัยปัญญา
135.คุณวราภรณ์ ศรีคำ-คุณน้ำทิพย์ พิมูลชาติ-คุณมีนารินทร์
136.คุณนุชนาถ ศรชัยญาติ และครอบครัว
137.คุณยุรยาตร แซ่ไป๋ และครอบครัว
138.คุณมริษฎดา กฤษฎ์ปกรณ์
139.คุณอารีรัตน์ ทองดี
140.คุณภคมณ ชุมพลรักษ์
141.คุณสุมน สุธรรมนิรันด์ และครอบครัว
142.คุณเพียงตะวัน พัดขุนทด-คุณภูมินทร์ สิงหกุมพล
143.คุณปัญจาภรณ์ ไทยชาติ
144.คุณอัจฉราพร โสดาคำ-คุณหมอกฤตยะ
145.คุณปภาลลิทา ก้อนมณี-คุณเกษรา สาเชิญรงค์
146.คุณณัฎฐ์ฐบาน์ ยอดพังเทียม
147.คุณโฉมฉาย แก้วโผงเผง และครอบครัว
148.บริษัท โบแนนซ่า โปรดักซ์ จำกัด
149.คุณกาญจนา จิตขจรไพศาล
150.ครอบครัวอรุณพันธ์-กัปตันชาญชัย วิรุณพัน
151.คุณณิฐวีณ์ ศักดิ์พีรพล
152.คุณภัคภร บุญจันทร์ดี
153.คุณบุญนำ-คุณชาลี แป้งหอม และครอบครัว
154.คุณธีระมนธ์ โฆษิตวัชรเกียรติ
155.คุณนภาพร สอนแก้ว
156.คุณรัชนี-คุณอัญชรีย์-คุณเยาวเรศ พงศ์สกุล
157.คุณเพ็ญศรี คำปี-ด.ช.ชินกฤษ อัครเดช
158.คุณสุทธาสินี การชัยศรี และครอบครัว
159.คุณเติมศักดิ์ สุขวิบูลย์ และครอบครัว
160.คุณวันชัย-คุณกฤษณา ณรงค์ชัย และครอบครัว
161.คุณณิกษา ภูมิกฤศสกุล
162.คุณสุนันทา โชคสุขจิตต์
163.คุณพัฒนรี โมราห์
164.คุณราตรี เพิ่มพูน
165.คุณศักดิ์ชัย วาดรอด
166.คุณพิมพ์ลดา อัครมณีธนกานต์
167.คุณอัญชรัตน์-คุณชยันยุทธ ไทยงามศิลป์ และครอบครัว
168.คุณหทัยหาญจน์ แก้วดวงเดือน และครอบครัว
169.คุณอำนาจ คนชม และคณะ
170.บริษัท ไทยคอนเทนเนอร์ระยอง และบริษัท ไทยคอนเทนเนอร์ ทีซีซี จำกัด  (7 กอง)
171.คุณพยอม พรามกูล และครอบครัว-คุณโชตินภา ใจใหญ่
172.คุณเทพจุฬา เจียรนัย และครับ
173.บริษัท แคนดิดส์ อินทีเรีย จำกัด- บริษัท แคนดิดส์ อีเว้นท์ แอนด์ ออร์กาไนเซอร์ จำกัด
174.คุณธรรมรัตน์ คุ้มวงศ์
175.พ.ท.สมศักดิ์ พานทอง-คุณจันทร์เพ็ญ พานทอง
176.คุณจำเรียง วันชา-คุณณิชาภา-ด.ช.อิงครัตน์ บารเหลือม-คุณดีมม์ระพี-วันชา-คุณองุ่น วงศรีวอ และครอบครัว
177.คุณชุติมา ณ ศรีโต
178.คุณพิมพ์อังกูร จินดารัตน์
179.คุณอมรรัตน์ กำจิตเอก
180.คุณจันทพร ภูละคร
181.คุณอุไรวรรณ อิ่มบุญสุ
182.คุณกนกวรรณ สุตะคาน
183.คุณประนอม แก้วต่างสิน
184.คุณปาริตา เคียรประเสริฐ
185.คุณติ๋ว กระแสโต
186.คุณมนัญธรณ์ จงสมสกุลศิริ และครอบครัว
187.คุณกิมฮวย แซ่โล้ว และครอบครัว
188.คุณสรยุทธ ลิมปนิลชาติ และครอบครัว
189.คุณธนฤทัย แก้วยุ้ย และครอบครัว
190.คุณสุวรรณา สนองลักษณ์
191.คุณกนกวรรณ ฉิมเดช
192.คุณอัชฌา-ด.ญ.ปุณยนุช หลิมเลิศรัตน์
193.คุณบุญธรรม-คุณรุ่งนภา บัวหมื่นชล
194.คุณปุญญิสา จิตศรีสุขและครอบครัว
195.คุณPanada Janjaroen
196.คุณแม่สุทธินี มุทุวงศ์ และลูกๆ
197.คุณสปันนา โชคชัยธนพร
198.คุณจตุพล ฟองจำและครอบครัว
199.คุณจิรวัตร-คุณปริณดา แสงแดง และครอบครัว
200.คุณกมลมาศ ทองเกิด และครอบครัว
201.คุณกัญสุชญา-ด.ญ. ณัฏฐ์พัชร ณัฐบุญธวัช และครอบครัว 


หัวข้อ: Re: ทอดกฐินสามัคคี2555สำนักสงฆ์เขาพระครูศรีราชาขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพวันอาทิตย์ที่11พฤศจิกาย
เริ่มหัวข้อโดย: Puttar ที่ พฤษภาคม 02, 2012, 05:52:30 PM
ปุณนิภัทร์  พุทธา   1 กอง ค่ะ ติดต่อ 086-5456445


หัวข้อ: Re: ทอดกฐินสามัคคี2555สำนักสงฆ์เขาพระครูศรีราชาขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพวันอาทิตย์ที่11พฤศจิกาย
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ พฤษภาคม 03, 2012, 09:12:13 PM
ปุณนิภัทร์  พุทธา   1 กอง ค่ะ ติดต่อ 086-5456445

 ขออนุโมทนาสาธุๆ ครับ


หัวข้อ: Re: ทอดกฐินสามัคคี2555สำนักสงฆ์เขาพระครูศรีราชาขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพวันอาทิตย์ที่11พฤศจิกาย
เริ่มหัวข้อโดย: Linchacha ที่ มิถุนายน 14, 2012, 01:09:08 AM
 :D  ขอลงชื่อจองกฐินไว้ 1กอง นะคะ

นายบรรณศักดิ์  ยุวมิตรและ นส.ชาลิสา กาสิงห์

พระอาจารย์คะขอใบอนุโมทนาบัตรด้วยได้ไหมคะ? ถ้าได้ขอ ออกในนาม นายบรรณศักดิ์ ยุวมิตร เพียงคนเดียวค่ะ..

                           ขอขอบพระคุณมากค่ะ


หัวข้อ: Re: ทอดกฐินสามัคคี2555สำนักสงฆ์เขาพระครูศรีราชาขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพวันอาทิตย์ที่11พฤศจิกาย
เริ่มหัวข้อโดย: Mohini43 ที่ กรกฎาคม 12, 2012, 01:15:50 AM
ไม่ทราบว่าทางวัดรับปัจจัยในการร่วมบญครั้งนี้ด้วยวิธีโอนเงินแบบ Money Gram มั้ย
เพราะว่าค่าโอนแค่ $9 ถูกกว่าที่โอนตากธนาคารมาก ($45)
อยากเก็บเงินค่าโอนตังค์ไปทําบุญซะมากกว่า
รบกวนตอบกลับด้วยค่ะ
ทอดกฐินสามัคคี 11 พฤศจิกายน 2555
    
      สำนักสงฆ์เขาพระครู ศรีราชา ได้กำหนดจัดงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี พ.ศ. 2555 ในวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2555
 เนื่องด้วยสำนักสงฆ์เขาพระครูเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมซึ่งมีผู้อบรมปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมาก ทั้งบุคคลทั่วไปและนักเรียน นักศึกษา แต่สถานที่พักสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมยังไม่มี พระอาจารย์อนนท์ สุนนฺโท จึงได้มีโครงการสร้างอาคารที่พักผู้ปฏิบัติธรรม โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 8 ล้านบาท ซึ่งงานทอดกฐินสามัคคีในปีนี้นั้นก็จะเงินที่ได้สมทบทุนในการก่อสร้างอาคารที่พักผู้ปฏิบัติธรรม จึงเจริญศรัทธาบอกบุญมายังพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน
                            ประธานนำคณะทอดกฐินสามัคคีโดย
                  คุณป้ายินดี ธรรมารักษ์ - คุณป้ายุพดี ตรีทิเพกสุวรรณ และครอบครัว

  
 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเป็นกอง กองละ 2,500 บาท โดยทางสำนักสงฆ์จะจัดเตรียมพานแว่นฟ้าพร้อมผ้าไตรกฐินให้ 1 ชุด
 และจะจารึกชื่อท่านไว้ ณ เพื่อเป็นอนุสรณ์

ท่านใดมีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพเป็นกอง ท่านสามารถลงชื่อในกระทู้นี้ได้เลย
 หรือ สอบถามได้ที่   038-773349      

                       กำหนดการทอดกฐินสามัคคี
         วันอาทิตย์ที่  11 พฤศจิกายน  2555
เวลา   11.00 น.     ตั้งองค์กฐินสามัคคี
เวลา   13.00 น.     แห่องค์กฐิน รอบศาลา
เวลา   14.00 น.     พิธีทอดกฐินสามัคคี
เวลา   15.00 น.     พระสงฆ์อนุโมทนาบุญ
                          เสร็จพิธี            หัวข้อ: Re: ทอดกฐินสามัคคี2555สำนักสงฆ์เขาพระครูศรีราชาขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพวันอาทิตย์ที่11พฤศจิกาย
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ กรกฎาคม 12, 2012, 11:59:59 AM
 รับครับ อนุโมทนาสาธุๆ ครับ


หัวข้อ: Re: ทอดกฐินสามัคคี2555สำนักสงฆ์เขาพระครูศรีราชาขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพวันอาทิตย์ที่11พฤศจิกาย
เริ่มหัวข้อโดย: Mohini43 ที่ สิงหาคม 08, 2012, 12:57:49 PM
กราบนมัสการค่ะ
วันนี้ได้ส่งเงินไปให้แล้วนะคะ
ส่งเป็น money gram ไป
เป็นจำนวนเงิน $85
(ประมาณ 2,620.62 บาท)
ชื่อ-ที่อยู่ผู้ส่ง: sutthilux sriyotha
1312 cinnamon road, fort wayne, in 46825, u.s.a.
ชื่อผู้รับ Thitipong Inthawong
Test question: tumboon
Test answer: kathin 2555
Reference Number: 58005795
ท่านพระอาจารย์นำข้อมูลดังกล่าวนั้ไปขึ้นเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์นะคะ อย่าลืมเงาบัตรประชาชนไปด้วยนะคะ

รายชื่อเจ้าภาพกฐิน พ.ศ.2555 จำนวน 1 กอง คือ
"นาง สุทธิลักษณ์ และ
นาย ปิยะพงศ์ ศรีโยธา"
 สำหรับพานแว่นฟ้าและผ้าไคร 1 ชุดนั้น รบกวนท่านพระอาจารย์หาตัวแทนถวายให้ด้วยนะคะ เพราะดิฉันคงจะไม่ได้เดินทางไปร่วมงานด้วยน่ะค่ะ ดิฉันขออนุโมทนาสาธุมาล่วงหน้าเลยนะคะ ส่วนชื่อที่จะจารึกก็ตามที่แจ้งไ่ปด้านบนนี้ล้ะค่ะ
  หากได้รับเงินแล้วดรุณาแจ้งมาให้ทราบด้วยนะคะ

Sent from my iPhone


หัวข้อ: Re: ทอดกฐินสามัคคี2555สำนักสงฆ์เขาพระครูศรีราชาขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพวันอาทิตย์ที่11พฤศจิกาย
เริ่มหัวข้อโดย: Mohini43 ที่ สิงหาคม 08, 2012, 01:00:28 PM
คือว่าพยายามส่งอีเมล์ไปแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการโอนเงินแล้วแต่เด้งกลับมาทุกอันเลยค่ะ ไม่ทราบว่าเมล์บ้อกซ์ของพระอาจารย์เต็มรึเปล่าคะ
กราบนมัสการค่ะ
วันนี้ได้ส่งเงินไปให้แล้วนะคะ
ส่งเป็น money gram ไป
เป็นจำนวนเงิน $85
(ประมาณ 2,620.62 บาท)
ชื่อ-ที่อยู่ผู้ส่ง: sutthilux sriyotha
1312 cinnamon road, fort wayne, in 46825, u.s.a.
ชื่อผู้รับ Thitipong Inthawong
Test question: tumboon
Test answer: kathin 2555
Reference Number: 58005795
ท่านพระอาจารย์นำข้อมูลดังกล่าวนั้ไปขึ้นเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์นะคะ อย่าลืมเงาบัตรประชาชนไปด้วยนะคะ

รายชื่อเจ้าภาพกฐิน พ.ศ.2555 จำนวน 1 กอง คือ
"นาง สุทธิลักษณ์ และ
นาย ปิยะพงศ์ ศรีโยธา"
 สำหรับพานแว่นฟ้าและผ้าไคร 1 ชุดนั้น รบกวนท่านพระอาจารย์หาตัวแทนถวายให้ด้วยนะคะ เพราะดิฉันคงจะไม่ได้เดินทางไปร่วมงานด้วยน่ะค่ะ ดิฉันขออนุโมทนาสาธุมาล่วงหน้าเลยนะคะ ส่วนชื่อที่จะจารึกก็ตามที่แจ้งไ่ปด้านบนนี้ล้ะค่ะ
  หากได้รับเงินแล้วดรุณาแจ้งมาให้ทราบด้วยนะคะ

Sent from my iPhone