สำนักสงฆ์เขาพระครู, ศรีราชา, ชลบุรี,

ข่าวสาร => ลงทะเบียนปฏิบัติธรรม ตาราง กำหนดการ รายละเอียดการปฏิบัติธรรม เช็ครายชื่อที่ลงทะเบียนไว้ => ข้อความที่เริ่มโดย: admin ที่ มิถุนายน 22, 2012, 04:37:53 PMหัวข้อ: ลงทะเบียนปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะบารมีรุ่นที่ 72 วันที่ 11-13 สิงหาคม
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ มิถุนายน 22, 2012, 04:37:53 PM
สำนักสงฆ์เขาพระครูศรีราชา ได้จัดโครงปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะบารมี "ชีวิตนี้น้อยนัก" รุ่นที่ 72 ในระหว่างวันที่  11-13 สิงหาคม 2555   ท่านใดมีความประสงค์จะร่วมปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะบารมี ให้ท่านแจ้งชื่อในกระทู้ต่อจากนี้ได้เลยครับ หรือสอบถามเพิ่มเติม                          038-773349        

คุณชวนชม ลิขิตวัน
คุณบุษกร ลิขิตวัน
คุณวราภรณ์ ฤกษ์สมโภชน์
คุณเรณู  จันทรดี
คุณสำเนียง  แสงสีอ่อน
คุณอัจฉรา แก้วกำพลกุล
คุณฤกษ์ชัย ฉิ่มนุ้ย
คุณวิจิตร นามมุงคุณ
คุณกิตติภา แผนเมือง
คุณวรีภัทรา อิ่มคำ
คุณวราภรณ์ ฤกษ์สมโภชน์
คุณเรณู  จันทรดี
คุณสำเนียง  แสงสีอ่อน
คุณอินทรา บัณฑรวรรณ
คุณสายพิน จันทร์ละมูล
คุณอรพิน ม้าวไทย
คุณวีรภัทรา อิ่มคำ
คุณอัจฉรา แก้วกำพลสกุล
คุณอักษิกา ประเทิงจิตต์
คุณสุภางค์จิตต์ เกษมธีระวุฒิ
คุณวัชรสิทธิ์ เกษมธีระวุฒิ
คุณพัชรลักษณ์ เกษมธีระวุฒิ
คุณธีรารัตน์ หอมประไพ
คุณวินิดา  ทุ่งฝนภูมิ
คุณปนัดดา  ไผ่ล้อมทำเล
คุณพรทิพย์ พ่วงทรัพย์


หัวข้อ: Re: ลงทะเบียนปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะบารมีรุ่นที่ 72 วันที่ 11-13 สิงหาคม
เริ่มหัวข้อโดย: waraporn ที่ กรกฎาคม 19, 2012, 04:01:11 PM
นางสาววราภรณ์ ฤกษ์สมโภชน์
นางสาวเรณู  จันทรดี
นางสาวสำเนียง  แสงสีอ่อน


หัวข้อ: Re: ลงทะเบียนปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะบารมีรุ่นที่ 72 วันที่ 11-13 สิงหาคม
เริ่มหัวข้อโดย: panpan ที่ กรกฎาคม 25, 2012, 08:20:31 AM
ส่งชื่อเข้าร่วมปฏิบัติธรรมรุ่นที่ 72 ค่ะ
น.ส.ทพิดา สุยคำไฮ
นางประภัสสร  จันทร์มาก


หัวข้อ: Re: ลงทะเบียนปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะบารมีรุ่นที่ 72 วันที่ 11-13 สิงหาคม
เริ่มหัวข้อโดย: Thanames ที่ กรกฎาคม 25, 2012, 02:45:16 PM
ขอลงชื่อปฏิบัติธรรมวันแม่ครับ
1. นายธนะเมศฐ์ ธนาจิตติเวศน์
2. นายสุทธิพงศ์ แซ่ลี้
3. นางเครือวัลย์ โพธิวัลย์
4. นางสาวอัจฉราวดี ไตรทศเศรษฐ์
5. ด.ญ.ภัทรนิษฐ์ ศรีนวล อายุ 11 ปี


หัวข้อ: Re: ลงทะเบียนปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะบารมีรุ่นที่ 72 วันที่ 11-13 สิงหาคม
เริ่มหัวข้อโดย: Thanames ที่ กรกฎาคม 30, 2012, 09:46:02 AM
ขอลงชื่อปฏิบัติธรรมวันแม่ครับ ขอเพิ่มอีก 1 ท่านครับ
1. นายธนะเมศฐ์ ธนาจิตติเวศน์
2. นายสุทธิพงศ์ แซ่ลี้
3. นางเครือวัลย์ โพธิวัลย์
4. นางสาวอัจฉราวดี ไตรทศเศรษฐ์
5. ด.ญ.ภัทรนิษฐ์ ศรีนวล อายุ 11 ปี
6. นางหงษ์ สว่างเนตร


หัวข้อ: Re: ลงทะเบียนปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะบารมีรุ่นที่ 72 วันที่ 11-13 สิงหาคม
เริ่มหัวข้อโดย: tanadkid ที่ กรกฎาคม 30, 2012, 01:52:45 PM
ขอลงชื่อปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะบารมีรุ่นที่ 72 วันที่ 11-13 สิงหาคมครับ
นายถนัดกิจ พันธ์วรการ


หัวข้อ: Re: ลงทะเบียนปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะบารมีรุ่นที่ 72 วันที่ 11-13 สิงหาคม
เริ่มหัวข้อโดย: Intaree ที่ กรกฎาคม 31, 2012, 03:54:10 AM
ขอลงทะเบียนด้วยคะ
อินท์ธารี จรวัฒน์ฐานนท์


หัวข้อ: Re: ลงทะเบียนปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะบารมีรุ่นที่ 72 วันที่ 11-13 สิงหาคม
เริ่มหัวข้อโดย: hongsri7 ที่ สิงหาคม 07, 2012, 07:50:23 PM
ขอร่วมลงชื่อปฏิบัติธรรมรุ่นที่ ๗๒ ค่ะ

๑. คุณรัตวรรณ หงษ์ศรี

๒. คุณวริษา ประดับมงคลชัย


หัวข้อ: Re: ลงทะเบียนปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะบารมีรุ่นที่ 72 วันที่ 11-13 สิงหาคม
เริ่มหัวข้อโดย: somporn ที่ สิงหาคม 08, 2012, 08:20:20 AM
ขอลงชื่อปฏิบัติธรรมวันแม่ครับ
1. นายสมพร  จุลาศรี


หัวข้อ: Re: ลงทะเบียนปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะบารมีรุ่นที่ 72 วันที่ 11-13 สิงหาคม
เริ่มหัวข้อโดย: Thanames ที่ สิงหาคม 08, 2012, 04:15:29 PM
ขอลงชื่อปฏิบัติธรรมวันแม่ จำนวน 6 คนครับ
1. นายธนะเมศฐ์ ธนาจิตติเวศน์
2. นายสุทธิพงศ์ แซ่ลี้
3. นางเครือวัลย์ โพธิวัลย์
4. นางสาวอัจฉราวดี ไตรทศเศรษฐ์
5. นางสาวพิดารักษ์ ไตรทศเศรษฐ์
6. ด.ญ.ภัทรนิษฐ์ ศรีนวล อายุ 11 ปี ขอจองชุดเด็กแบบกางเกง จำนวน 3 ชุดครับ


หัวข้อ: Re: ลงทะเบียนปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะบารมีรุ่นที่ 72 วันที่ 11-13 สิงหาคม
เริ่มหัวข้อโดย: Panitaya ที่ สิงหาคม 09, 2012, 11:53:09 AM
ลงทะเบียนปฏิบัติธรรมในวันที่ 11-13 สิงหาคม 2555 จำนวน 2 คนค่ะ

1. นางสาวปนิตยา  คำแก้ว
2. นางสาวเพ็ญทิวา  สุวรรณ์


หัวข้อ: Re: ลงทะเบียนปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะบารมีรุ่นที่ 72 วันที่ 11-13 สิงหาคม
เริ่มหัวข้อโดย: oon ที่ สิงหาคม 09, 2012, 11:08:45 PM
ขอแจ้งลงทะเบียน 11 - 13 สค 55 จำนวน 3 คนค่ะ ;D